(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Praznovanje kulturne dediščine

V tednu kulturne dediščine (26. 9. 2015 – 3. 10. 2015 )bodo učenci naše šole podrobneje raziskovali in spoznavali običaje, ki so povezani s poroko. Dejavnosti bodo potekale v okviru rednega pouka in z medpredmetnim povezovanjem vsebin ter pri dnevih dejavnostih. Učenci bodo s pomočjo mentoric in mentorjev v šoli ter zunanjih sodelavcev spoznavali in raziskovali šege in navade, ki so povezane z gostijo in vsemi spremljajočimi dogodki ob njej (glasba, hrana, obleka,…).

Naše ugotovitve in spoznanja bomo predstavili na zaključni prireditvi.

Na prireditvi bodo otroci iz vrtca in osnovne šole prikazali dogodke, ki so se v preteklosti zvrstili pred poroko in ob njej.

Z aktivnostmi TKD želimo:

spodbujati k večji vključenosti vsebin s področja ohranjanja kulturne in naravne dediščine v vzgojno izobraževalne procese, v formalnem in neformalnem izobraževanju;

  • učencem podati osnove prepoznavanja, spoznavanja, ohranjanja in varovanja dediščine
  • jih podučiti, kako, kje in od koga pridobiti osnovne informacije o dediščini.

Kulturna vzgoja na področju dediščine naj postane vzgoja za vse življenje.

Koordinatorka KUV na OŠ Žetale je Lidija Šešerko