(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Praznovanje kulturne dediščine

V okviru Tedna kulturne dediščine, ki letos poteka v času od 23. 9. do 29. 9. 2017 na temo “Voda od
mita do arhitekture”, bodo otroci v vrtcu in učenci šole raziskovali in spoznavali pomen vode v
vsakdanjem življenju. Dela se bomo lotili projektno, tako da bomo izvedli kulturni, športni in tehnični
dan. Obiskali bomo hidroelektrarno, spoznavali ljudsko izročilo (plese, pesmi, pregovore…) na to
temo, izdelali maketo vodnjaka in mlina, obiskali izvir Sotle in Žetalščice in še mnogo več. Otroci v
vrtcu bodo cel mesec september posvetili spoznavanju vode in njenem pomenu. Projekt bomo
zaključili s prireditvijo. V okviru dejavnosti TKD bomo sodelovali tudi v projektu VODNI AGENT.

Z aktivnostmi TKD želimo:
 spodbujati k večji vključenosti vsebin s področja ohranjanja kulturne in naravne dediščine v
vzgojno izobraževalne procese, v formalnem in neformalnem izobraževanju;
 učencem podati osnove prepoznavanja, spoznavanja, ohranjanja in varovanja dediščine
 jih podučiti, kako, kje in od koga pridobiti osnovne informacije o dediščini.

Koordinatorka KUV na OŠ Žetale je Lidija Šešerko