Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

»Eksperimentalni projekti – celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike«

»RAZVOJ DIGITALNIH KOMPETENC V PODPORO UČENJU IN ŽIVLJENJU«

Naročnik: MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Financira Evropska unija iz NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Vodja konzorcija: OSNOVNA ŠOLA HAJDINA

 Vodja projekta: Mitja Vidovič

Razvojni partnerji: OŠ HAJDINA, OŠ PODLEHNIK, OŠ JURŠINCI, GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA

Člani razvojnega tima: Mitja Vidovič, Dejan Kopold, Matej Sužnik, Renato Lukač, Janja Vidovič, Andreja Novak

Koordinatorka projekta: Tjaša Kurež

Koordinacijski partner: ZRS BISTRA PTUJ (Tjaša Glažar)

Evalvacijska partnerja: Fakulteta za naravoslovje in matematiko Mb, Filozofska fakulteta Mb

Zunanji partnerji: A1 Slovenija, Intera, Inovatio

  Sodelujoči VIZ: OŠ Hajdina, OŠ Podlehnik, OŠ Juršinci, Gimnazija Murska Sobota, OŠ Breg Ptuj, OŠ Cirkovce, OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, OŠ Markovci, OŠ dr. Franja Žgeča Dornava, OŠ Olge Meglič Ptuj, OŠ Mladika Ptuj, OŠ Ljudski vrt Ptuj, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, OŠ Griže, OŠ Pohorskega odreda Sl. Bistrica, OŠ Loče, OŠ Ob Dravinji, OŠ Kidričevo, OŠ Videm, OŠ Žetale, OŠ Cirkulane-Zavrč.

Cilji projekta:

  • Preizkušanje in implementacija didaktičnih pristopov in pedagoških strategij celovitega razvoja digitalnih kompetenc
  • Usposabljanja in izobraževanja ter vzpostavitev podpornega  spletnega okolja za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ
  • Izdelava učnih scenarijev, priprava interaktivnih učnih načrtov ter objava ostalih digitalnih gradiv ter primerov dobre rabe
  • Prenos znanj in širjenje digitalne kompetentnosti v celotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu
  • Vzpostavitev učečih se skupnosti, prenos znanj in širjenje digitalne kompetentnosti.
  • Priprava Digitalne strategije šole ter Kataloga kompetenc

Trajanje projekta: 11. november 2023 – 30. junij 2026

Spletna stran: www.i-sola.si

Dostopnost