Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

popestrimo solo 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

V tem šolskem letu bomo na OŠ Žetale in OŠ Podlehnik izvajali projekt Popestrimo šolo 2014/2015 (POŠ), ki ga delno financirata Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport  ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS), skrbnik pa je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

V okviru projekta se bodo na šoli zvrstile različne ustvarjalno-poučne delavnice za učence, ki bodo potekale od januarja do konca avgusta 2015. Njihov namen je se v večji meri posvetiti vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev. Dejavnosti, ki prispevajo k višjemu standardu dela v osnovni šoli in niso del rednega izobraževalnega programa, bodo potekale pred poukom, po njem, ob sobotah in v času počitnic. Namenjene so učencem od 1. do 9. razreda matične in partnerske šole in so za vse udeležence brezplačne. Glede na namen in cilj javnega razpisa ter pogoje izvajanja smo pripravili tri sklope programa z naslovom

»JAZ – TI – MI VSI!«  –  v okviru katerega bo šest učiteljev in učiteljic skušalo popestriti šoli z/s:

1. INDIVIDUALNIM DELOM IN/ALI DELOM V MANJŠIH SKUPINAH – skozi igro bomo, kot vključujoča šola, posvetili posebno skrb nadarjenim, učencem s posebnimi potrebami, z učnimi težavami in ostalim zainteresiranim za praktično idr. delo: izdelava lastne družabne igre, skrivnostno jezikanje, eksperimentiranje, kuhanje, samooskrba, kam z odpadki, s pametnimi prsti nad tehnologijo.

2. MENTORSKIM DELOM – homogenim skupinam učencev, zainteresiranim za šah, šport, tehnično in modelarsko delavnico; biti učitelj v prostem času, nastopati, voditi, preživeti v naravi, spoznati in uporabiti zelišča, izdelati ta pravi mostiček čez potok in še kaj bomo ponudili v tem sklopu delavnic.

3. POČITNIŠKIMI AKTIVNOSTMI – zabavno, veselo, sproščeno druženje in aktivno preživljanje dni v času počitnic je ključ do prijateljstva in sreče, pa tudi do uspešnega šolskega dela, zato ponujamo pestro paleto aktivnosti, kot so: v živo spoznati najvidnejše predstavnike javnosti, prednosti in slabosti njihovih poklicev/funkcij (npr. novinar, igralec, voditelj, zdravnik, raziskovalec, politik, turistični vodnik, umetnik … ); izdelava lutk za domači vrtec in priprava predstave, izdelava zemljevidov, učnih listov za že znane pohodne poti v okolici šole, tekmovalnega modela jadralnega letala F1H (A1); podjetniška delavnica, ki vključuje obisk podjetnikov in podjetij, igro vlog, izdelavo osnutka dveh vrst razglednic za prodajo (resno in zabavno varianto) in nazadnje kolesarjenje brez meja (obe šoli hkrati).


Obvestilu je priložena PRIJAVNICA, s katero prijavite svojega otroka na izbrane dejavnosti. Na podlagi prijav vas bomo obvestili o urniku in izvedbi aktivnosti. Obveščanje bo potekalo tudi preko spletne strani šole.

Izvajalci projekta: Miran Železnik, Polona Gojkošek, Damjan Kobale, Damjan Pungračič, Dragica Šegula in (pobudnica) dr. Silvestra Klemenčič.             

 Ravnatelja: Anton Butolen in dr. Dejan Kopold

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«.

PRIJAVNICA

Dostopnost