Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

 

Med učenci/učenkami je vedno več takih, ki so vedoželjni in težijo k nečemu novemu. V njih je raziskovalni duh in šola je tista, ki jih mora spodbujati, usmerjati in nuditi pomoč. Pri urah pouka bomo učencem/učenkam omogočali pisanje referatov in seminarskih nalog s področij, ki so povezana z učno snovjo. V okviru drugih dejavnosti bodo učenci/učenke pod mentorstvom pripravljali raziskovalne naloge, s katerimi bomo sodelovali na regijskem srečanju mladih raziskovalcev. Iz fonda  0,5 ure na oddelek bomo , v programu dela z nadarjenimi, namenili 1 uro tedensko za raziskovalno dejavnost. Mentor bo učitelj Miran Železnik. Učenci bodo pripravili raziskovalno nalogo »Prebivalstvo župnije Žetale na podlagi matičnih knjig med leti 1890 in 1900.« K delu na področju raziskovanja bomo pritegnili starše, ki so (morda) strokovnjaki na posameznem področju, zainteresirane institucije in širšo strokovno javnost.

Dostopnost