(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

9. razred

 

9. razred
petek
 27. 3. 2020
URA PREDMET VSEBINA
1. in 3. MAT

Delo z I-učbenikom in delovnim zvezkom: Površina in prostornina pravilne 4-strane piramide.

Naloge in navodila najdeš na:

https://sites.google.com/a/sola-zetale.si/matematika/domace-naloge/9-razred

2. SLJ Glej navodila za 26. marec 2020.
3. MAT Vrnjena ura.
4. GUM

Delo z eUčbenikom- tema Jazz

naloge in navodila najdeš na šolski spletni strani pod zavihek GLASBA

https://sites.google.com/a/sola-zetale.si/glasba-os-zetale/glasba-9-razred/27-3-2020

5. GUM Delo z eUčbenikom- tema Jazz
6. N2A

Navodila najdeš na:

https://sites.google.com/a/sola-zetale.si/anglescina/

7. LS1

RISANJE, Inicialka, kaligrafija

Pred izumom tiska so vse knjige pisali kaligrafsko. Te rokopise so obogatili z iluminacijami – slikovnim okrasjem. Včasih je bila okrašena le začetnica oziroma inicialka, včasih celotna stran. Iluminacijo uvrščamo v zvrst knjižnega slikarstva.

Na A4 format napiši svoji začetnici imena in priimka. Uporabljaj samo eno barvo (flomaster ali barvico). Čim bolj ju okrasi!

Za nalogo sta namenjeni 2 šolski uri, zato jo boste dokončali naslednji teden.


Če imaš možnost, risbico fotografiraj in mi jo pošlji na: ana.bedenik@sola-zetale.si

Vsa nastala dela shranjuj, saj jih boš prinesel v šolo, ko se spet vidimo.

 

9. razred
četrtek
26. 3. 2020
URA PREDMET VSEBINA
1. FIZ

Učna enota: ELEKTRIČNI KROG            zapiši v zvezek

Ponovitev snovi

Reši v DZ str. 106 nalogo 8  DZ str. 106 naloga 9 POMOČ: po pošti

Poglej na splet  https://eucbeniki.sio.si/nit4/1369/index.html

Najenostavnejši električni krog sestavlja: vir napetosti, vezne žice in el. porabnik.

Električni krog z varovalko.

Poglej https://eucbeniki.sio.si/nit4/1315/index4.html

Poglej https://eucbeniki.sio.si/fizika9/190/index4.html

Vloga varovalke v električnem krogu je ……………………………….. Nariši enostavni električni krog z žarnico, baterijo in varovalko.

Reši v DZ str. 105 nalogo 7 

Na tej internetni strani lahko sestavljaš različne električne kroge in meriš električni tok in napetost.

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_sl.html

2. TJN Wiederholung: glej učni list, poslan v spletno učilnico/po e-pošti
3. SLJ

ZAMEJCI IN IZSELJENCI

Reši naloge v DZ od str. 12/1. do str. 18/17. Rešitve preglej s pomočjo rešitev. Komentar, ki ga boš napisal pri 17. nalogi, zapiši v zvezek in na učiteljičin naslov pošlji fotografijo zapisa, lahko pa po elektronski pošti pošlješ natipkano besedilo (oddaj do petka do 16.30, saj navodilo velja še za petek).

Povezavo do posnetka najdeš na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=i-bTALCLkI0&feature=youtu.be

4. SLJ
5. ŠPO

Vadba za zdravo telo!

Za ogrevanje potebujete kolebnico.

  • Začnete s sonožnimi poskoki z vmesnim poskokom (30 sekund)
  • 1 minuta pavze
  • Sonožni poskoki brez vmesnega poskoka (30 sekund)
  • 1 minuta pavze
  • Nato sledijo poskoki po desni nogi (30 sekund)
  • poskoki po levi nogi (30 sekund)
  • 1 minuta pavze
  • naredite gimnastične vaje za raztezanje in vaje za moč

Nadaljujete z  vajami, ki so na posnetku. Naredite 2 Tabati!

https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws&t=11s

6. ZGO

Diktatura v tridesetih letih

Natančno preberite besedilo v učb. str. 64-65, poglejte slikovno gradino in natančno odgovorite na vprašanja na str. 65. Odgovore zapišite v zvezek.

 

9. razred
sreda
25. 3. 2020
URA PREDMET VSEBINA
1. FIZ

Ponovitev snovi

Sedaj poznaš električni tok (I), ki se meri v A (amperih), z napravo ampermeter, ki se priključi zaporedno v električni krog.   

UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA: Poglej si več o tem na https://eucbeniki.sio.si/fizika9/190/index3.html in napravi zapiske v zvezek.

Učna enota: SIMBOLI V ELEKTRIČNEM KROGU 

Elemente si oglej na  https://eucbeniki.sio.si/fizika9/190/index2.html  in za vajo preriši v zvezek. Reši naloge DZ str. 104 naloga 5 in      DZ str. 105 naloga 6

2. TJN Löse das Arbeitsblatt – poglej v spletno učilnico/elektronsko pošto
3. SLJ

Opis poti – utrjevanje znanja

Glej navodila za 24. marec 2020. (Nalogo oddaj do 16.30.)

4. MAT

Delo s SDZ in I-učbenikom: Prostornina piramide.

Naloge in navodila najdeš na: https://sites.google.com/a/sola-zetale.si/matematika/domace-naloge/9-razred

5. UBE Preglejte projektno nalogo, dokončajte uvod, povzetek in zaključek. Nalogo objavite na svoji spletni strani. Povratne informacije vam sporočim po epošti.
6. ŠPO

Telesna dejavnost pomembno zmanjšuje tveganje za virusno okužbo in zmanjšuje tesnobo, ki jo lahko povzroči (samo)izolacija zaradi preprečitve širjenja virusa. Poleg tega telesna dejavnost zmanjšuje tudi vrsto drugih bolj dolgoročnih zdravstvenih tveganj, zato je za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja ključno, da smo tako otroci kot odrasli tudi v tem času telesno dejavni skladno s splošnimi priporočili za telesno dejavnost. Obširna navodila si preberite na spletni strani NIJZ:

https://www.nijz.si/sl/priporocila-glede-telesne-dejavnosti-novi-koronavirus-sars-cov-2 

Tokratno aktivnost boste izvedli zunaj ob upoštevanju vseh navodil. Izvedete sprehod (hitrejši tempo) v bližini vašega doma v trajanju 60 minut

7. IŠN Naloge s prejšnjih tekmovanj vam pošljem po pošti.

 

9. razred
torek
24. 3. 2020
URA PREDMET VSEBINA
1. KEM Ogljikovi hidrati: delo s tekstom in zapis v zvezke – natančna navodila glej učni list, poslan po e-pošti.
2. KEM Ogljikovi hidrati: nadaljevanje dela
3. GEO

Dokončajte delovni list, ki ste ga dobili v šoli – Ponavljanje in utrjevanje Dinarske pokrajine. Rešite naloge na spletni strani https://www.ucimse.com/

Pokrajine Slovenije- vse naloge, ki se nanašajo na Dinarske pokrajine.

4. SLJ

OPIS POTI

Razmisli o besedilu in vprašanjih v uvodni motivaciji v DZ na str. 6 (pri pesnikih izbiraj med: Tone Pavček, Simon Gregorčič, Srečko Kosovel, France Prešeren).

Reši naloge v delovne zvezku od str. 6/1. do str. 11/14. Pri reševanju poskušaj biti čim bolj samostojen, pomagaš si lahko z rešitvami ali pa piši na učiteljičin elektronski naslov. Ob koncu reševanje preveri pravilnost odgovorov z rešitvami.

Opis poti pri 7. nalogi (opišeš lahko tudi pot od Žetal do Maribora ali Celja) pa zapiši v zvezek in na učiteljičin naslov pošlji fotografijo zapisa, lahko pa po elektronski pošti pošlješ natipkan opis.

5. MAT

Delo s SDZ in I-učbenikom: Površina piramide.

Naloge in navodila najdeš na:

https://sites.google.com/a/sola-zetale.si/matematika/domace-naloge/9-razred/torek-24-3-2020

6. N2A

Natančna navodila najdeš na:

https://sites.google.com/a/sola-zetale.si/anglescina/

7. ŠNO

Foto zgodba

Naredi tri fotografije, ki bodo prikazovale tvoje življenje v koronačasu. 

Prilepi jih v deljeni Google Drive dokument (ŠNO – fotografije) in jim dopiši podnaslov.

 

9. razred
ponedeljek
23. marec 2020
URA PREDMET VSEBINA
1. ZGO

Parlamentarna demokracija v Jugoslaviji, učb. str. 62/63

Natančna navodila in delovno gradivo  (PPT) vam pošljem na vaš e mail.

2. TJN

Zapiši števila z besedo v zvezek: 39561, 287611, 62768, 5379804

Zapiši letnice z besedo v zvezek: 1551, 1683, 1773, 1812, 1918

3. BIO Ponavljanje: natančna navodila glej učni list, poslan po e-pošti
4. BIO Ponavljanje: natančna navodila glej učni list, poslan po e-pošti
5. MAT

Delo s SDZ in I-učbenikom: Mreža piramide. 

Naloge in navodila najdeš na:

https://sites.google.com/a/sola-zetale.si/matematika/domace-naloge/9-razred/ponedeljek-23-3-2020

6. DOP/DOD Navodila pošljem po elektronski pošti.
7. RU Komunikacija – navodila pošljem po elektronski pošti.

 

Dostopnost