(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

8. razred

 

8. razred
petek
27. 3. 2020
URA PREDMET VSEBINA
1. GEO

Gospodarstvo Angloamerike

SDZ 63-65

Preberi besedilo, prepiši miselni vzorec na str. 64 spodaj in reši vaji 6 in 7 na str. 65.

2. MAT

Koti večkotnika.

Pravilen odgovor na včeraj zastavljeno nalogo je: vsota notranjih kotov v poljubnem 8-kotniku je (8 – 2) . 180°= 1080°

Za nadaljnje delo sledi povezavi https://sites.google.com/a/sola-zetale.si/matematika/domace-naloge/8-razred

Na moj naslov jasna.vigec@sola-zetale.si pošlji slike zapisov v zvezek v tem tednu.

3. TJN Tagesablauf – schreibe eine detaillierte Beschreibung im Perfekt/zapiši podroben opis v sestavljenem preteklem času. Opravljeno nalogo pošlji na moj mail. 
4. SLJ

Prislovnodoločilni odvisniki

Reši naloge v delovnem zvezku od str. 27/1. do str. 28/2. naloga. Pravilnost odgovorov preveri z rešitvami.

V zvezek (pri jeziku) prepiši prepiši (lahko tudi natisneš in prilepiš):

5. SLJ

Prislovnodoločilni odvisniki – utrjevanje znanja

Reši naloge v delovnem zvezku od str. 28/3. do str. 32/6. naloga. Pravilnost odgovorov preveri z rešitvami. 

Na elektronski naslov sasa.persoh@sola-zetale.si pošlji fotografije zapisov v zvezek za teden od 23. do 27. 3. 2020.

6. N2A

Navodila najdeš na:

https://sites.google.com/a/sola-zetale.si/anglescina/

7. LS1

RISANJE, Inicialka, kaligrafija

Pred izumom tiska so vse knjige pisali kaligrafsko. Te rokopise so obogatili z iluminacijami – slikovnim okrasjem. Včasih je bila okrašena le začetnica oziroma inicialka, včasih celotna stran. Iluminacijo uvrščamo v zvrst knjižnega slikarstva.

Na A4 format napiši svoji začetnici imena in priimka. Uporabljaj samo eno barvo (flomaster ali barvico). Čim bolj ju okrasi!

Za nalogo sta namenjeni 2 šolski uri, zato jo boste dokončali naslednji teden.

Če imaš možnost, risbico fotografiraj in mi jo pošlji na: ana.bedenik@sola-zetale.si

Vsa nastala dela shranjuj, saj jih boš prinesel v šolo, ko se spet vidimo.

 

8. razred
četrtek
26. 3. 2020
URA PREDMET VSEBINA
1. LUM

KIPARSTVO: Monumentalna (velika) plastika označuje velika kiparska dela, ki jih najdemo postavljene v zunanjem, odprtem prostoru (trgi, parki, ulice …).  Gre za velike spomenike, izdelane in postavljene v spomin pomembnim osebnostim, dogodkom iz zgodovine.

Na spletu poišči 3 primere velike plastike in na učni list prejšnje ure »Kiparstvo« napiši: umetnika, naslov dela in leto nastanka.

2. FIZ

Datum: 26. 3. 2020

Vsebinski sklop: VESOLJE

Učna enota: VESOLJE- UTRJEVANJE  ZNANJA zapiši v zvezek

Danes  boš ponovil in utrdil znanje o Vesolju.

Reši naloge v DZ od strani 54 do 65.

Nalog je dovolj, da jih lahko rešuješ tudi za domačo nalogo do prihodnjič. 

3. TJN Tagesablauf – schreibe eine detaillierte Beschreibung im Präsens/zapiši podroben opis v sedanjiku. Opravljeno nalogo pošlješ na moj mail. 
4. MAT

Koti večkotnika

Navodila najdeš na spletni strani: https://sites.google.com/a/sola-zetale.si/matematika/home

5. ŠPO

Vadba za zdravo telo!

Za ogrevanje potebujete kolebnico.

  • Začnete s sonožnimi poskoki z vmesnim poskokom (30 sekund)
  • 1 minuta pavze
  • Sonožni poskoki brez vmesnega poskoka (30 sekund)
  • 1 minuta pavze
  • Nato sledijo poskoki po desni nogi (30 sekund)
  • poskoki po levi nogi (30 sekund)
  • 1 minuta pavze
  • naredite gimnastične vaje za raztezanje in vaje za moč

Nadaljujete z  vajami, ki so na posnetku. Naredite 2 Tabati!

https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws&t=11s

6. GLK

Izberi eno izmed predstav na spodnji povezavi in si jo oglej:

https://4d.rtvslo.si/oddaja/lutkovne-predstave/173251139?fbclid=IwAR15XeXBi1EdQZXHhFs4i71bKwPTTNMZseynTwgB4bkLNR9hRaHKb9ZxWPY

Mnenje o predstavi zapiši v deljeni Google Drive dokument (GLK – Mnenje o predstavi). Nalogo opravi do 1. aprila.

8. razred
sreda
25. 3. 2020
URA PREDMET VSEBINA
1. MD8

Vzorci. 

S skladnimi enakostraničnimi trikotniki in pravilnimi 5-kotniki prekrij list papirja v matematičnem zvezku, ustvari vzorec in ga poljubno pobarvaj. Med liki ne sme biti praznega prostora.Takemu pokrivanju ravnine rečemo tlakovanje. 

Časa imaš do 3. 4. 2020. Pošlji sliko na jasna.vigec@sola-zetale.si

2. MAT

Diagonale večkotnika: delo s SDZ. Natančna navodila najdeš na:

https://sites.google.com/a/sola-zetale.si/matematika/domace-naloge/8-razred

3. FIZ

Ponovitev snovi

O Vesolju sedaj že nekaj znaš. Vse je napisano v DZ od strani 52–53.

Obravnavanje nove snovi

Učna enota: OZVEZDJA   zapiši v zvezek

Pojdi na   https://stellarium-web.org/

Tukaj lahko pogledaš in raziščeš naše nočno nebo.

Poišči in izpiši ozvezdja, ki jih vidiš s tvojega kraja na severnem in na južnem nebu. V spodnji nalogi poimenuj najznačilnejše zvezde v narisanih ozvezdjih.

Reši nalogo DZ str. 61, nal. 2

4. TIT

Interaktivna stran za TIT 8. r.  https://interaktivne-vaje.si/tit/tit_8_razred.html

UČNA TEMA: KOVINE        UČNA ENOTA:  Kovine – ponavljanje in utrjevanje snovi

Ker smo  se doslej učili o kovinah in izdelovali izdelke iz kovine, bomo sedaj izkoristili ta čas za utrjevanje snovi.

Za delo pri TIT si priskrbite  zvezek za zapiske in miselne vzorce. Lahko pa uporabljate tudi liste, ki jih boste priložili v DZ, ko se spet srečamo.

Preko elektronske pošte vam bom poslal PPT predstavitev o kovinah in kovinskih polizdelkih.

Preberi tudi učbenik od strani 22 do 25: Gradiva- kovine.

Izdelaj miselni vzorec o gradivih iz kovine.

5. ZGO

Nove ideje in nacionalna gibanja

Učbenik str. 64-65. Natančna navodila dobiš zraven delovnega gradiva-PPT.

6. UBE Preglejte projektno nalogo, dokončajte uvod, povzetek in zaključek. Nalogo objavite na spletni strani.
7. ŠPO

Telesna dejavnost pomembno zmanjšuje tveganje za virusno okužbo in zmanjšuje tesnobo, ki jo lahko povzroči (samo)izolacija zaradi preprečitve širjenja virusa. Poleg tega telesna dejavnost zmanjšuje tudi vrsto drugih bolj dolgoročnih zdravstvenih tveganj, zato je za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja ključno, da smo tako otroci kot odrasli tudi v tem času telesno dejavni skladno s splošnimi priporočili za telesno dejavnost. Obširna navodila si preberite na spletni strani NIJZ:

https://www.nijz.si/sl/priporocila-glede-telesne-dejavnosti-novi-koronavirus-sars-cov-2 

Tokratno aktivnost boste izvedli zunaj ob upoštevanju vseh navodil. Izvedete sprehod (hitrejši tempo) v bližini vašega doma v trajanju 60 minut

8. DOP/DOD MAT

DOPOLNILNI POUK

Prijavi se na strani https://www.ucimse.com/razred8/naloge/sorazmerja-in-odstotki in reši vsaj 5 nalog.

DODATNI POUK

V delovnem zvezku na strani 27 reši nalogo 83 in na strani 25 nalogo 65.

Če potrebuješ pomoč, me kontaktiraj na jasna.vigec@sola-zetale.si.

 

8. razred
torek
24. 3. 2020
URA PREDMET VSEBINA
1. ZGO

Dunajski kongres

Še enkrat preberi besedilo v učbeniku str. 62, 63 in odgovori na vprašanja v učb. na strani 63. Natančne odgovore zapiši v zvezek.

2. SLJ

Predmetni odvisnik

Reši naloge v delovnem zvezku od str. 23/1. do str. 28/9. naloga. Pravilnost odgovorov preveri z rešitvami.

V zvezek (pri jeziku) prepiši definicijo na zeleni podlagi s strani 24 (naslov Predmetni odvisnik).

Pomembno: Pazi na to, da se sprašuješ s celimi vprašalnicami za sklone, saj se tako izogneš zamenjavi osebkovega in predmetnega odvisnika, ko se vprašamo z vprašalnico kaj (npr. Kdo ali kaj me veseli? Veseli me, da si dobre volje. – osebkov odvisnik; Koga ali kaj ti je povedala sestra? Sestra mi je povedala, da je prebrala knjigo. – predmetni odvisnik)

3. MAT

Diagonale večkotnika

Natančna navodila te čakajo v spletni učilnici. https://sites.google.com/a/sola-zetale.si/matematika/domace-naloge/8-razred/torek-24-3-2020

4. DKE

Človekove pravice – omejitev človekovih pravic

V medijih (časopisi, TV, splet, …) spremljaj aktualne informacije vlade, o varnostnih ukrepih in navodilih prebivalcem RS, za preprečitev širjenja bolezni in varnost ljudi.

V zvezek zapiši:

– katere človekove pravice so v izrednih razmerah lahko omejene. 

– pojasni zakaj.

5. GUM

Ogled oddaje Ko pop sreča klasiko

Natančna navodila na spletni strani šole, zavihek GLASBA

https://sites.google.com/a/sola-zetale.si/glasba-os-zetale/glasba-8-razred/24-3-2020

6. N2A

Natančna navodila najdeš na:

https://sites.google.com/a/sola-zetale.si/anglescina/

7. ŠNO

Foto zgodba

Naredi tri fotografije, ki bodo prikazovale tvoje življenje v koronačasu. 

Prilepi jih v deljeni Google Drive dokument (ŠNO – fotografije) in jim dopiši podnaslov.

 

8. razred
ponedeljek
23. 3. 2020
URA PREDMET VSEBINA
1. KEM Alkalijske kovine: delo s spletno stranjo e-kemija in zapis v zvezke. Natančna navodila glej učni list poslan po e-pošti.
2. KEM Zemeljskoalkalijske kovine: delo s spletno stranjo e-kemija in zapis v zvezke. Natančna navodila glej učni list poslan po e-pošti.
3. SLJ

Vrste odvisnikov in osebkov odvisnik

Reši naloge v delovnem zvezku od str. 20/1. do str. 23/7. naloga. Pravilnost odgovorov preveri z rešitvami (preveri e-pošto).

V zvezek (pri jeziku) prepiši definicijo na zeleni podlagi s strani 20 (naslov Vrste odvisnikov) in definicijo iz 3. naloge na strani 22 (naslov Osebkov odvisnik).

4. TJN Utrjevanje Präteritum – reši delovne liste in jih nalepi v zvezek.
5. BIO Limfni sistem in bolezni srca in ožilja delo z učbenikom in zapis v zvezke. Natančna navodila glej učni list poslan po e-pošti.
6. GEO

Prebivalstvo Angloamerike

Rešite vajo 4 in 5 v SDZ str. 62, 63 in v zvezek zapišite povzetek snovi, ki ga imate na svoji e-pošti.

7. ŠZZ Naredite trening z lastno težo in osnovnimi udarci kickboxinga (Denis Chorchyp)
 https://www.youtube.com/watch?v=I9lQ5CNXUfg 

 

Dostopnost