Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
ZAVOD VOZIM

ZAVOD VOZIM

Predstavnika Zavoda vozim iz Celja sta nas obiskala v sredo, 22. maja 2019, z namenom ozaveščanja mladih glede varne vožnje.

K predavanju in video posnetkom sta vključila tudi delavnice. Učenci 8. in 9. razreda so povedali, da so takšne aktivnosti nujne, potrebne in dobrodošle. Da je bilo sicer malo stresno, predvsem pa je bilo poučno.

Sami pa menimo, da tovrstnih ozaveščanj in preventivnih dejanj vseh vrst in oblik ni nikoli preveč.

Zavodu vozim velika in iskrena HVALA, za iniciativo in izvedbo, pa zagotovo še kdaj.

 

 

Zaključek projekta “Spoznavajmo države EU”

V soboto, 11. 5. 2019, smo na Mestnem trgu pred ptujsko mestno hišo sedmošolci (5 učencev), osmošolci (1 učenka) in devetošolci (1 učenec) zaključili projekt »Spoznavajmo države Evropske« unije. Letošnja prireditev je bila namenjena predstavitvi najuspešnejših podjetij držav članic EU.

Pripravili smo reklamni spot na temo podjetja United Colors of Benetton: Ustavimo medvrstniško nasilje, opremili stojnico s produkti podjetij: Benetton, Fiat in L´Angelica, ter jo popestrili z unikatnimi Benettonovimi broškami in nalepkami na temi: Fiat in L´Angelica.

Po končanem programu smo se odpravili v »Evropark«, kjer smo v spomin na vstop Slovenije v Evropsko unijo simbolično spustili v zrak modre balone in si ogledali slovesni dvig evropske zastave.

Učenci in mentorji projekta

GLASBENA PRAVLJICA

Glasbena pravljica “Miška si poišče svoj novi dom”

Izvajalec: Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
V večnamenski dvorani Žetale za otroke vrtca in učence OŠ Žetale.

Več

Videa

 

DAN ŠOLE

V soboto, 11. maja 2019, smo obeležili dan šole. V okviru športnega dneva smo svečano predali namenu nove objekte, ki so bili zgrajeni v sklopu projekta MEDGENERACIJSKI IZZIVI. V tem projektu so sodelovali štirje partnerji: OŠ Žetale, ŠD Žetale, DU Žetale in PGD Žetale.

Na prireditvi se je zraven učencev zbralo lepo število staršev, predstavnikov društev in občine ter drugih obiskovalcev. Vsi so lahko preizkusili svoje spretnosti v balinanju, ruskem kegljanju, disk golfu, skoku v daljino in igranju nogometa ali pa kot gledalci spodbujali nastopajoče.

Dan smo zaključili nekoliko nostalgično – s prižigom kresa devetošolcev.

Po odzivu udeležencev lahko sklepamo, da so bili zelo veseli novih možnosti druženja in rekreacije. Upamo lahko, da bodo nove pridobitve čim bolj zasedene, kajti le tako bodo služile svojemu namenu.

Pri pripravi in izvedbi projekta ter pri poteku prireditve je sodelovalo veliko ljudi. Vsem še enkrat iskrena hvala za pomoč in sodelovanje.

Nekaj utrinkov sobotnega dogajanja si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Miran Železnik

Projekt “MEDGENERACIJSKI IZZIVI -MI-SMO-ZA”

Projekt “MEDGENERACIJSKI IZZIVI -MI-SMO-ZA”

MEDGENERACIJSKI IZZIVI
Naziv operacije: Medgeneracijski izzivi
Akronim: MI-SMO-ZA
Vrednost operacije: 10.050,30 €
Zaprošena vrednost: 7.163,43 €

POVZETEK OPERACIJE:

Aktivnosti povezovanja različnih ciljnih skupin (mladi, starejši, gasilci, invalidi) smo implementirali s skupno naložbo oziroma vgradnjo urbane opreme na področju športne infrastrukture, in sicer: rusko kegljišče, skok v daljino, balinišče in mini disk golf. Ker je pri nas na podeželju, predvsem zaradi hribovitega območja, možnosti za pestro športno ponudbo za vse generacije, ki vključujejo tudi invalide, izredno malo, bo ta nova pridobitev izrednega pomena. Medgeneracijsko druženje bo nadgrajeno s športnimi aktivnostmi, prenos znanja med vsemi deležniki bo mladim omogočal pridobitev novih znanj, veščin in kompetenc, starejšim možnosti aktivnega staranja, invalidom pa dostopnost do športnih objektov, ki jih doslej v lokalni skupnosti nis(m)o imeli. Z operacijo zasledujemo horizontalne, strateške in posebne cilje za tematsko področje večje vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin z enakopravno zastopanostjo glede na spol in starost, skrb za okolje z izborom naravnih in certificiranih materialov, ciljna vrednost kazalnikov (obisk najmanj 200 udeležencev) bo gotovo dosežena z uvedbo tradicionalnih srečevanj in tekmovanj, kar smo sistematično spremljali in evidentirali ter objavljali na svojih spletnih straneh in v različnih medijih. Upravljanje in vzdrževanje pridobljenega s to operacijo bo urejeno z medsebojnim pisnim dogovorom vseh partnerjev, dostopno bo tudi širši javnosti. Največja dodana vrednost operacije je v tem, da bo hkrati z možnostmi javnega dostopa za vse občane, na najmanj treh področjih, omogočena športna aktivnost invalidom z različnim hendikepom, tudi gibalno oviranim, kot spodbuda za vključevanje v vsakdanje življenje. Inovitavnost projekta ni le v novi pridobitvi in spodbujanju medgeneracijskega povezovanja, druženja in tekmovanja različnih skupin, ampak tudi v povezovanju podeželja z urbanimi območji ter v možnosti za razvojni potencial turistične infrastrukture – spoznavanje in navdih za profesionalno ukvarjanje z disk golfom.

 

DOSEŽENI KAZALNIKI:

U1 Spodbujanje turističnega razvoja območja – Z vabljenjem različnih skupin iz območja Haloz na tekmovanja, smo z operacijo v disk golfu, keglanju, skoku v daljino, balinanju spodbujali turistično promocijo Haloz, saj so vse naše aktivnosti tudi medijsko podprte. V medgeneracijske ekipe smo vključevali različne znane osebnosti.

U5 Krepitev medgeneracijskega sodelovanja ter povečanje vključenosti ranljivih skupin – Princip kompleksnosti je s to operacijo gotovo dodana vrednost, saj je oblikovanje mešanih medgeneracijskih ekip, ki vključujejo posameznike iz različnih področij, različnij po spolu in starosti, bključno z invalidi in znanimi osebnostmi novost, ki bo povzročila odmeven učinek, predvsem dolgoročno.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

 

Dokumenti, priloge: MEDGENERACIJSKI IZZIVI MI-SMO-ZA – Povzetek operacije.

Fotogalerija

Dostopnost