(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Projekti 2016/2017

Na šoli bomo v letošnjem šolskem letu izvajali naslednje projekte:

Projekt  »Preventivno zobozdravstvo« (1.–5. razred) Gabrijela Brlek
Projekt »Zdravstvena vzgoja« (1.–9. razred) Gabrijela Brlek
Projekt  »Evropa v šoli« Saša Peršoh
Projekt »Varna raba interneta 2016« Iris Merkač
Projekt  »Zlati sonček« /» Krpan« (1.–6. razred) Marjana Pernat
Projekt “Tradicionalni slovenski zajtrk” Valerija Krivec
Projekt  »Rastem s knjigo« (7. razred) Lidija Šešerko
Projekt »Mladi člani Rdečega križa na OŠ Žetale« Slavica Konda
Projekt »Evropska shema šolskega sadja in mleka« Valerija Krivec
Projekt »Praznovanje kulturne dediščine« Lidija Šešerko
Projekt »Iz vrtca v šolo« Monika Herbaj in Jožica Prevolšek
Projekt “Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije” Marija Skok
Projekt “Varno na cesti – 1. triada”  Jožica Prevolšek in Romana Širec                             
Projekt »Otroška varnostna olimpijada« (4. razred) Slavica Konda
Projekt “GO-CAR-GO” Miran Železnik

Vsebine posameznih projektov se smiselno vključujejo v redni predmetnik, kakor tudi v dneve dejavnosti. Kratki opisi posameznih projektov so priloge LDN.