(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Koledar tekmovanj

TEKMOVANJE NOSILEC ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
Matematični kenguru Razredničarke 15. 3. 2018   21. 4.  2018

Tekmovanje v znanju o

sladkorni bolezni

Slavica Konda 13. 10.  2017   18. 11. 2017
Slovenščina (Cankarjevo) Saša Peršoh 12. 12.  2017 27. 1.  2018 10. 3.  2018
Fizika (Stefanovo) Jasna Vigec 6. 2.  2018 16. 3. 2018 14. 4. 2018
Nemščina –  9. razred Marta Trafela 22. 11. 2017   13. 3. 2018
Zgodovina Lidija Šešerko 5. 12. 2017 1. 2. 2018 17. 3. 2018
Kemija (Preglovo) Valerija Krivec 15. 1.   24. 3.
Matematika (Vegovo) Jasna Vigec 15. 3. 2018   21. 4. 2018
Biologija (Proteus) Valerija Krivec 25. 10.   1. 12.
Vesela šola Marjana Pernat 14. 3.   11. 4.
EPI Lesepreis Marta Trafela 10. 2.