(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Koledar tekmovanj

 

TEKMOVANJE NOSILEC ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
Matematični kenguru Razredničarke 17. 3.  

Tekmovanje v znanju o

sladkorni bolezni

Slavica Konda 16. 10. 21. 11.
slovenščina (Cankarjevo) Saša Peršoh 9.  12. 21. 1. 12. 3.
fizika (Stefanovo) Jasna Vigec 3. 2. 18. 3.  9. 4.
nemščina –  9. razred Marta Trafela 24. 11.   3. 3.
zgodovina Lidija Šešerko 1. 12. 2. 2. 19. 3.
Kemija (Preglovo) Valerija Krivec 18. 1.   8. 3.
matematika (Vegovo) Jasna Vigec 17. 3. 16. 4.
biologija (Proteus) Valerija Krivec 21. 10. 4. 12.
Vesela šola Marjana Pernat 13. 3. 17. 4.
EPI Lesepreis Marta Trafela 10. 2.