(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

PREVOZI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Na osnovi 56. člena Zakona o osnovni šoli ima učenec/ka pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo/njeno prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo, se prevoz zagotovi tudi zanje. Ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole pa ima učenec/ka 1. razreda pravico do brezplačnega prevoza. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in z lokalno skupnostjo.

Vozni red avtobusa

PTUJ–PODLEHNIK–DOBRINA–OŠ ŽETALE–PTUJ

Odhod zjutraj Km Postaje

Odhod iz

OŠ Žetale

6.37 1 Zg. Ravno 15.15
6.39 2 Žale 15.13
6.41 3 Dobrina 15.11
6.43 5 Žetale Paukon 15.09
6.45 Žetale 15.07
6.47 OŠ Žetale 15.05

 

PEKLAČA–KOČICE–NADOLE–OŠ ŽETALE

Odhod zjutraj Relacija prevoza Odhod iz OŠ Žetale
7.20 Peklača (Kočice 36) 14.50
7.22 Kočice 43b odcep za Krošlji vrh 14.48
7.25 Kočice odcep Vinarje 14.45
7.28 Pšetna graba (Kočice 6) 14.42
7.32 Marinja vas ( Nadole 46) 14.38

7.35

7.39  

7.41                                     

Jesenica (Nadole 13

Pridna vas ( Čermožiše 26)

Kamen ( Čermožiše37)

14.35                   

14.31                    

14.29

7.45 OŠ Žetale 14.25

 

Vozni red minibusa

ŽERAK–ČERMOŽIŠE–OŠ ŽETALE

Odhod

zjutraj

Km Postaje Odhod iz OŠ Žetale
7.30 0 Miradol ( odcep Fišer) 14.45
7.32 1 Bedenik 14.43
7.35 2 Rogatnica 14.40
7.40 5 OŠ Žetale 14.35

 

ŽALE–VARVASELE–OŠ ŽETALE

Odhod zjutraj Relacija prevoza Odhod iz OŠ Žetale
7.10 Žale (transformator) 14.58
7.15 Varvasele (Podgoršek) 15.05
7.18 Stopnica 15.00
7.23 Krhiče (križ) 14.54
7.25 OŠ Žetale 14.50

 

Vozni red kombija

VELIKE PREKOŽE–OŠ ŽETALE

Odhod zjutraj

Relacija

prevoza

Odhod iz OŠ Žetale
7.00 Velike Prekože 14.50
7.05 Furman 14.45
7.20 OŠ Žetale 14.35

 

KAUC–OŠ ŽETALE

Odhod zjutraj Relacija prevoza Odhod iz OŠ Žetale
6.35 Boriče 15.10
6.37 Kauc 15.08
6.45 OŠ Žetale 15.00

 

KOREZ–OŠ ŽETALE

Odhod zjutraj Relacija prevoza Odhod izpred šole
7.15 Korez 14.35
7.20 OŠ Žetale 14.30

 

Zapisani vozni red je oblikovan tako, da učenci še pravočasno pridejo v šolo, zato Vas prosimo, da so učenci na postajah vsaj nekaj minut pred določenim časom. Odhodi z začetnih postaj so fiksni, odhodi z vmesnih postaj se lahko zaradi razmer v prometu spremenijo tudi do 5 minut.